Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección | Síntese do informe 2019/2020 24/03/2021
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación do centro 11/12/2020
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 11/12/2020
R4 MC-05 P1 Informe de seguimento do PAESU 09/07/2020
Informe de Promoción e Captación do Centro 28/05/2020

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade 06/04/2018
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 28/05/2020
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 23/10/2018
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 28/05/2020
R2 MC-05 P1 Plan anual de avaliación da satisfacción dos usuarias e usuarios (PAESU) 09/03/2018
Oferta Accións Formación Continua PDI (2019/2020) 13/12/2019

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informe de accións de coordinación do centro
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Informe de avaliación do PAT
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Informe de seguimento do PAESU
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017