Informes anuais


Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 09/03/2023
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación do centro 15/12/2022
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 14/12/2022
R4 MC-05 P1 Informe de seguimento do PAESU 11/07/2022

 

Outros documentos


Código Documento Aprobación
R1 DE-01 Programa de Desenvolvemento Estratéxico 2023-2026 15/03/2023
D1 DE-01 Política e Obxectivos de Calidade 08/03/2023
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 28/05/2020
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 08/07/2021
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 11/07/2022
R2 MC-05 P1 Plan anual de avaliación da satisfacción dos usuarias e usuarios (PAESU) 09/03/2018

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informe de accións de coordinación do centro
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Informe de avaliación do PAT
2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013

Informe de seguimento do PAESU
2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017