Informes anuais

Código Informe Aprobación
R1 DE-03 P1 Informe de Revisión do Sistema pola Dirección 29/07/2020
R3 DO-0201 P1 Informe de accións de coordinación do centro 13/12/2019
R2 DO-0203 P1 Informe de avaliación do PAT 13/12/2019

 

Outros documentos

Código Documento Aprobación
Política e Obxectivos de Calidade 06/04/2018
R1 DO-0202 P1 Plan de Promoción e Captación do Centro 28/05/2020
R1 DO-0203 P1 Plan de Acción Titorial 13/12/2019
R1 DO-0301 P1 Plan Operativo de Información Pública 28/05/2020

 

Cursos anteriores

Informe de Revisión do Sistema pola Dirección
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informe de accións de coordinación do centro
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014

Informe de avaliación do PAT
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013