O TFG debe ser un traballo persoal no que o estudantado constrúa un discurso propio. Cando se empreguen ideas ou palabras doutra autoría acreditarase explicitamente a súa procedencia

O estudantado pode elixir entre tres posibilidades á hora de enfocar e estruturar o TFG:

  • Opción profesionalizante
  • Opción de investigación empírica
  • Opción de investigación teórica

Normativas do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2020/2021

Programa de actividades de apoio para a realización do TFG

Este programa de actividades pretende apoiarte neste proceso mediante SEIS ACCIÓNS FORMATIVAS de carácter práctico enfocadas a cada unha destas competencias.

O programa é flexible e poderás matricularte naquelas accións/cursos que consideres máis necesarios ou interesantes.

Ir ao apartado

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude * e Depósito ** Defensa
Fin de carreira 12/10/2020 16/10/2020
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Adiantada 23/02/2021 25/02/2021
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Xuño 22/06/2021 25/06/2021
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Xullo 23/07/2021 27/07/2021
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS

* A través da Secretaría Virtual da UVigo
** Na Secretaría Virtual da UVigo e en FaiTIC

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Grao en Educación Infantil

Mª del Pino Díaz Pereira
+34 988 387 187
pinod@uvigo.es

Grao en Educación Primaria

Stuart McNicholls
+34 988 387 186
stuart@uvigo.es

Grao en Educación Social

Xosé Manuel Cid Fernández
+34 988 387 129
xcid@uvigo.es

Grao en Traballo Social

Rubén González Rodríguez
+34 988 387 128
rubgonzalez@uvigo.es