Reunión de coordinación

Estructura de Coordinación e Apoio á Docencia no Centro

 
Estructura de Coordinación Aprobada en XC o 05.05.2020 e Actualizada en XC do 05.02.2021.
 

Coordinación de títulos

Grao en Educación Infantil

Coordinación Responsable
Coordinación do título Mociño González, María Isabel
Primeiro curso Alonso Ferreiro, Almudena
Segundo curso García Núñez, Javier
Terceiro curso Mociño González, María Isabel
Cuarto curso Díaz Pereira, María del Pino

Grao en Educación Primaria

Coordinación Responsable
Coordinación do título Vidal López, Manuel
Primeiro curso García Señorán, María del Mar
Segundo curso Conde Rodríguez, Ángeles
Terceiro curso McNicholls, Stuart
Cuarto curso McNicholls, Stuart

Grao en Educación Social

Coordinación Responsable
Coordinación do título Failde Garrido, José María
Primeiro curso Carrera Fernández, María Victoria
Segundo curso Cid Fernández, Xosé Manuel
Terceiro curso Failde Garrido, José María
Cuarto curso Dapía Conde, María D.

Grao en Traballo Social

Coordinación Responsable
Coordinación do título Aguiar Fernández, Francisco Javier
Primeiro curso López Viso, Mónica
Segundo curso Méndez Fernández, Ana Belén
Terceiro curso López Viso, Mónica
Cuarto curso González Rodríguez, Rubén

Funcións da coordinación de título

Funcións da coordinación de curso

 

Coordinación Responsable
Educación Infantil Fernández Méndez, José Luís
Educación Primaria García Señorán, Mar
Educación Social Rodríguez Castro, Yolanda
Educación Social Cid Fernández, Xosé Manuel
Traballo Social Vázquez Pérez, Raquel
Coordinación Responsable
Educación Infantil Díaz Pereira, María del Pino
Educación Primaria McNicholls, Stuart
Educación Social González Fernández, Antonio
Traballo Social González Rodríguez, Rubén
Coordinación Responsable
Coordinadora Díaz Pereira, María del Pino
Apoio Educación Infantil Mociño González, María Isabel
Apoio Educación Primaria Vidal López, Manuel
Apoio Educación Social Failde Garrido, José María
Apoio Traballo Social Aguiar Fernández, Francisco Javier
Apoio másteres Iglesias Álvarez, Ana María
Coordinación Responsable
Coordinadora Iglesias Álvarez, Ana María
Coordinación Responsable
Coordinadora García Señorán, Mar