Reunión de coordinación

Coordinación de títulos

Grao en Educación Infantil

Coordinación Responsable
Coordinación do título Mociño González, María Isabel
Primeiro curso Alonso Ferreiro, Almudena
Segundo curso García Núñez, Javier
Terceiro curso Mociño González, María Isabel
Cuarto curso Díaz Pereira, María del Pino

Grao en Educación Primaria

Coordinación Responsable
Coordinación do título Vidal López, Manuel
Primeiro curso Mayobre Rodríguez, Purificación
Segundo curso Conde Rodríguez, Ángeles
Terceiro curso McNicholls, Stuart
Cuarto curso McNicholls, Stuart

Grao en Educación Social

Coordinación Responsable
Coordinación do título Failde Garrido, José María
Primeiro curso Carrera Fernández, María Victoria
Segundo curso Cid Fernández, Xosé Manuel
Terceiro curso Failde Garrido, José María
Cuarto curso Dapía Conde, María D.

Grao en Traballo Social

Coordinación Responsable
Coordinación do título Aguiar Fernández, Francisco Javier
Primeiro curso López Viso, Mónica
Segundo curso Méndez Fernández, Ana Belén
Terceiro curso López Viso, Mónica
Cuarto curso González Rodríguez, Rubén

Funcións da coordinación de título

Funcións da coordinación de curso