Reunión de coordinación

Estrutura de Coordinación e Apoio á Docencia no centro

Estrutura de Coordinación aprobada en XC o 05/05/2020; actualizada en XC do 05/02/2021 e actualizada o 08/07/2021.

Coordinación de títulos

Grao en Educación Infantil

Coordinación Responsable
Coordinación do título Mociño González, María Isabel
Primeiro curso Alonso Ferreiro, Almudena
Segundo curso García Núñez, Javier
Terceiro curso Costenla Vega, Xosé
Cuarto curso Díaz Pereira, María del Pino

Grao en Educación Primaria

Coordinación Responsable
Coordinación do título Iglesias Álvarez, Ana Mª
Primeiro curso García Señorán, María del Mar
Segundo curso Conde Rodríguez, Ángeles
Terceiro curso Iglesias Álvarez, Ana María
Cuarto curso McNicholls, Stuart

Grao en Educación Social

Coordinación Responsable
Coordinación do título Carrera Fernández, María Victoria
Primeiro curso Carrera Fernández, María Victoria
Segundo curso Rodríguez Castro, Yolanda
Terceiro curso Failde Garrido, José María
Cuarto curso Dapía Conde, María D.

Grao en Traballo Social

Coordinación Responsable
Coordinación do título López Viso, Mónica
Primeiro curso López Viso, Mónica
Segundo curso Méndez Fernández, Ana Belén
Terceiro curso López Viso, Mónica
Cuarto curso González Rodríguez, Rubén

Funcións da coordinación de título

Funcións da coordinación de curso

 

Coordinación Responsable
Educación Infantil Raposo Rivas, Manuela
Educación Primaria García Señorán, Mar
Educación Social Rodríguez Castro, Yolanda
Educación Social Fernández Simo, Jesús Deibe
Traballo Social Vázquez Pérez, Raquel
Coordinación Responsable
Educación Infantil Díaz Pereira, María del Pino
Educación Primaria McNicholls, Stuart
Educación Social González Fernández, Antonio
Traballo Social González Rodríguez, Rubén
Coordinación Responsable
Coordinadora Díaz Pereira, María del Pino
Apoio Educación Infantil Mociño González, María Isabel
Apoio Educación Primaria Iglesias Álvarez, Ana María
Apoio Educación Social Failde Garrido, José María
Apoio Traballo Social Aguiar Fernández, Francisco Javier
Apoio mestrados González Rodríguez, Rubén
Vázquez Figueiredo, María José
Coordinación Responsable
Coordinadora Vázquez Figueiredo, María José