Rodríguez Rodríguez

Profesor/a asociado/a

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 289
juanluisrr@uvigo.es

Breve CV

Profesor Asociado que compaxina o seu labor como Orientador Educativo nas etapas de Educación Infantil, Primaria e Secundaria. Imparte docencia no Grao en Educación Infantil e en varios estudos de posgrao desta universidade. Forma parte do grupo de investigación HI9 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas cos procesos cognitivos, atención á diversidade e orientación educativa.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01104 | Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01205 | Psicoloxía: Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01203 | Medidas de atención á diversidade para alumnas/os con necesidades educativas

 

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

Investigación

Grupo de investigación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Liñas de investigación

  • Orientación educativa e acción titorial
  • Atención á diversidade
  • Avaliación de procesos cognitivos