García Señorán

Profesor/a titular de universidade

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 4
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 180
msenoran@uvigo.es

Breve CV

Profesora Titular de Universidade e Decana da Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo. Imparte docencia de Grao en Maxisterio e varios másteres, ademais forma parte do programa de Doutoramento en Ciencias da Educación e do Comportamento. Forma parte do grupo de investigación Hi9 no que desenvolve liñas de investigación relacionadas cos procesos cognitivos e as dificultades de aprendizaxe, contando con abundantes artigos en revistas indexadas. Posúe 1 sexenio de investigación e 4 quinquenios docentes.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01102 | Dificultades de Aprendizaxe e Intervención Baseada nos Procesos de Atención e Planificación
O05M053V01108 | Iniciación á Investigación en Psicoloxía Educativa

Máster para o profesorado de Educación. Especialidade: Orientación

O02M066V06102 | Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario

Máster para o profesorado de Educación. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia

O02M066V04102 | Desenvolvemento Psicolóxico da Aprendizaxe no Ensino Secundario

2º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

Grao en Educación Infantil

O05G110V01991 | Traballo de Fin de Grao

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01204 | Autorregulación e Dificultades de Aprendizaxe
O05M053V01205 | Técnicas Cuantitativas de Investigación e Análise de Datos
O05M053V01207 | Traballo de Fin de Máster

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01203 | Medidas de Atención á Diversidade para Alumnas/Alumnos con Necesidades Educativas

Liñas de TFG

  • Intervención para a mellora da aprendizaxe escolar en Educación Infantil (EI)
  • Intervención para a mellora da aprendizaxe escolar en Educación Primaria (EP)

Investigación

Grupo de investigación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Liñas de investigación

  • Educación para a saúde. Prevención escolar das drogodependencias
  • Procesos cognitivo-motivacionais implicados na aprendizaxe escolar