Cid Fernández

Profesor/a titular de universidade

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 21
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 129
xcid@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01102 | Educación: Teoría e historia da educación

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01101 | Interculturalismo en Entornos Socio-educativos

2º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01601 | Iniciación na práctica profesional
O05G130V01991 | Traballo de Fin de Grao

Liñas de TFG

  • Ambitos de intervención da educación social (EI, EP, ES)
  • Educación para a paz, dereitos humanos, interculturalidade, resolución de conflitos (EI, EP, ES)

Investigación

Grupo de investigación

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Liñas de investigación

  • Historia da Educación en Galicia
  • Educación para a paz e intercultural
  • Renovación pedagóxica