Carrera Fernández

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Ciencias da Educación
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 139
mavicarrera@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01102 | Educación: Teoría e historia da educación (coordinador/a)

Máster para o profesorado de Educación. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia

O02M066V04104 | Sistema Educativo e Educación en Valores

Máster para o profesorado de Educación. Especialidade: Orientación

O02M066V06104 | Sistema Educativo e Educación en Valores

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01108 | Da Inxustiza da Desigualdade á Riqueza da Diferenza

2º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01907 | Educación intercultural e para a paz

Horarios de titoría

1º cuadrimestre

Luns: de 12.00 a 14.00 h e de 15.30 a 18.30 h (no despacho 7, 2º andar, do pavillón Olga Gallego)
Mércores: de 13.00 a 14.00 h (no despacho 7, 2º andar, do pavillón Olga Gallego)

2º cuadrimestre

Luns: de 10.30 a 14.30 h e de 15.30 a 17.30 h (no despacho 7, 2º andar, do pavillón Olga Gallego)

Investigación

Grupo de investigación

Saúde, Sexualidade e Xénero

Liñas de investigación

  • Educación para a igualdade e a promoción da diversidade sexual
  • Convivencia escolar e bullying
  • Educación Intercultural e para a Paz