Carrera Fernández

Profesor/a titular de universidade

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 139
mavicarrera@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01102 | Educación: Teoría e historia da educación (coordinador/a)

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01108 | Da inxustiza da desigualdade á riqueza da diferenza

2º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01907 | Educación intercultural e para a paz
O05G130V01602 | Prácticas externas: Practicum I
O05G130V01801 | Prácticas externas: Practicum II

 

Investigación

Grupo de investigación

Saúde, Sexualidade e Xénero

Liñas de investigación

  • Educación para a igualdade e a promoción da diversidade sexual
  • Convivencia escolar e bullying
  • Educación Intercultural e para a Paz