Sesión Informativa Prácticum e TFG

Para o estudantado do 3º grao de Educación Infantil e Primaria

Que debo saber do Prácticum?
Relatoras:
Prof. Manuela Raposo Rivas – Coordinadora Prácticum Ed. Infantil
Prof. Mar García Señorán – Coordinadora Prácticum Ed. Primaria

Que debo saber do Traballo Fin de Grao?
Prof. María del Pino Díaz Pereira – Coordinadora TFG Ed. Infantil
Prof. Stuart John Mcnicholls – Coordinador TFG Ed. Primaria