Mociño González

Profesor/a contratado/a doctor/a

Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Departamento de Didácticas Especiales

Información de contacto

Facultad de Educación y Trabajo Social
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 9
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 189
imocino@uvigo.es

Breve CV

Doutora en Filoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, é profesora no Departamento de Didácticas Especiais, no que imparte materias da área da Didáctica da Lingua e da Literatura na Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense. Actualmente é Vicedecana e Coordinadora do Grao de Educación Infantil, imparte docencia no mestrado de Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos e forma parte de grupos e redes de investigación como EduAcción Patrimonial, Innovación Educativa (Innou), Rede Temática de Investigación As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano (LIXMI) e A LIX angloxermana e a súa tradución. Tamén é membro activo de colectivos como a Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), a Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil Elos ou a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG). As súas liñas de traballo céntranse no estudo da literatura infantil e xuvenil, a didáctica da lingua e a literatura e a adquisición dos hábitos lectores nas crianzas.

Docencia

Perfil docente en la UVigo

1º cuatrimestre

Grado en Educación Infantil

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Grado en Educación Primaria

O05G120V01501 | Didáctica de la lengua y literatura: Gallego

Máster en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos Educativos

O05M138V01102 | Interculturalismo en contextos escolares
O05M138V01103 | Enseñanza y aprendizaje de la/s lengua/s de la sociedad de acogida

2º cuatrimestre

Grado en Educación Infantil

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Grado en Educación Primaria

O05G120V01910 | Literatura infantil y juvenil

 

Tutorías

1º cuatrimestre

Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario concertado. Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

 

2º cuatrimestre

Tutorías presenciales concertadas
El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario concertado. Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

Investigación

Grupo de investigación

Literatura Infantil y Juvenil Anglogermana y su Traducción

Líneas de investigación

  • Literatura gallega
  • Literatura Infantil y Juvenil
  • Historiografía, Literatura comparada