Mociño González

Profesor/a contratado/a doctor/a

Área de Didáctica de la Lengua y la Literatura
Departamento de Didácticas Especiales

Información de contacto

Facultad de Educación y Trabajo Social
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 9
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 189
imocino@uvigo.es

Breve CV

Doutora en Filoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, é profesora no Departamento de Didácticas Especiais, no que imparte materias da área da Didáctica da Lingua e da Literatura na Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense. Actualmente é Vicedecana e Coordinadora do Grao de Educación Infantil, imparte docencia no mestrado de Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos e forma parte de grupos e redes de investigación como EduAcción Patrimonial, Innovación Educativa (Innou), Rede Temática de Investigación As Literaturas Infantís e Xuvenís do Marco Ibérico e Iberoamericano (LIXMI) e A LIX angloxermana e a súa tradución. Tamén é membro activo de colectivos como a Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), a Asociación Galego Portuguesa de Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil Elos ou a Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG). As súas liñas de traballo céntranse no estudo da literatura infantil e xuvenil, a didáctica da lingua e a literatura e a adquisición dos hábitos lectores nas crianzas.

Docencia

Perfil docente en la UVigo

1º cuatrimestre

Grado en Educación Infantil

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Grado en Educación Primaria

O05G120V01501 | Didáctica de la lengua y literatura: Gallego

Máster en Intervención Multidisciplinar en la Diversidad en Contextos Educativos

O05M138V01102 | Interculturalismo en contextos escolares
O05M138V01103 | Enseñanza y aprendizaje de la/s lengua/s de la sociedad de acogida

2º cuatrimestre

Grado en Educación Infantil

O05G110V01981 | Prácticas externas: Practicum

Grado en Educación Primaria

O05G120V01910 | Literatura infantil y juvenil

 

Investigación

Grupo de investigación

Literatura Infantil y Juvenil Anglogermana y su Traducción

Líneas de investigación

  • Literatura gallega
  • Literatura Infantil y Juvenil
  • Historiografía, Literatura comparada