A plantilla docente da Facultade de Ciencias da Educación está integrada por máis de 80 profesores/as permanentes e arredor de 10 docentes-investigadores contratados baixo outras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e bolseiros). Máis do 95% da plantilla ten o título de Doutor e a totalidade está vinculado a tempo completo coa universidade.

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 0 1 1 0.78%
CEU 1 0 1 0.78%
PTU 9 11 20 15.51%
TEU 1 2 3 2.33%
ID 0 1 1 0.78%
PCD 7 11 18 13.96%
PAD 6 6 12 9.3%
PA 24 22 46 35.65%
Outros 5 22 27 20.93%
TOTAL 53 76 129 100%