A plantilla docente da Facultade de Ciencias da Educación está integrada por máis de 80 profesores/as permanentes e arredor de 10 docentes-investigadores contratados baixo outras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e bolseiros). Máis do 95% da plantilla ten o título de Doutor e a totalidade está vinculado a tempo completo coa universidade.

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 0 1 1 0.72%
CEU 0 0 0 0%
PTU 9 12 21 15.22%
TEU 1 2 3 2.17%
ID 0 1 1 0.72%
PCD 6 11 17 12.32%
PAD 7 8 15 10.87%
PA 22 24 46 33.33%
Outros 7 27 34 24.64%
TOTAL 52 86 138 100%