A plantilla docente da Facultade de Ciencias da Educación está integrada por máis de 80 profesores/as permanentes e arredor de 10 docentes-investigadores contratados baixo outras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e bolseiros). Máis do 95% da plantilla ten o título de Doutor e a totalidade está vinculado a tempo completo coa universidade.

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 1 1 2 1.62%
CEU 1 0 1 0.81%
PTU 9 12 21 16.94%
TEU 1 2 3 2.42%
ID 0 0 0 0%
PCD 6 9 15 12.1%
PAD 4 5 9 7.26%
PA 25 23 48 38.71%
Outros 3 22 25 20.16%
TOTAL 50 74 124 100%