A plantilla docente da Facultade de Ciencias da Educación está integrada por máis de 80 profesores/as permanentes e arredor de 10 docentes-investigadores contratados baixo outras figuras (investigadores Ramón y Cajal, investigadores da Xunta de Galicia e bolseiros). Máis do 95% da plantilla ten o título de Doutor e a totalidade está vinculado a tempo completo coa universidade.

Categoría Homes Mulleres Total %
CU 0 1 1 0.72%
CEU 0 0 0 0%
PTU 11 15 26 18.7%
TEU 1 2 3 2.16%
ID 0 1 1 0.72%
PCD 5 9 14 10.07%
PAD 8 10 18 12.95%
PA 21 23 44 31.66%
Outros 8 24 32 23.03%
TOTAL 54 85 139 100%