A Facultade de Educación e Traballo Social promove o principio de igualdade efectiva entre os homes e as mulleres en todos os ámbitos e actividades que se desenvolven no centro. Para iso o centro dispón dunha persoa responsable que actúa como enlace entre a facultade e a Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.

Se desexas consultar a información e os programas relacionados coa Área de igualdade da Universidade de Vigo podes acceder ao seguinte enlace:

Igualdade na Universidade de Vigo
Manual de linguaxe inclusiva

 

Enlace de igualdade

María Carmen Ricoy Lorenzo
+34 988 387 065
cricoy@uvigo.es