Existe unha longa tradición na promoción do feminismo dentro da Facultade de Educación e Traballo Social. O noso compromiso coa igualdade remóntase ás orixes do centro, existindo diferentes programas de actividades que vinculan o seu inicio ao principio da transición democrática.

A formación en materia de xénero desenvólvese de xeito transversal nas materias do currículo e conta con contidos específicos nos plans de estudos. Estes coñecementos son complementados cun amplo abano de actividades de extensión universitaria organizadas por toda a comunidade educativa, sendo promovidas tanto polo seu profesorado como polo alumnado.

Á hora de confeccionar os diferentes órganos de goberno e as distintas comisións de traballo, atendeuse ao cumprimento da paridade, como amosan os anos de existencia da Facultade, nos que ocuparon o cargo de decana dúas mulleres durante 12 anos. Ademais, o colectivo docente e investigador da Facultade está conformado por un numeroso grupo de especialistas en perspectiva de xénero, que contan con traballos de indagación con grande impacto social.

Co fin de romper coa invisibilización das mulleres na linguaxe, a Facultade asume un compromiso co uso de términos inclusivos publicamente (web, redes sociais, carteis, docencia, programas de radio…), así como de modo interno (informes de calidade, actas, reunións dos diferentes órganos, correos electrónicos institucionais…). Ao mesmo tempo, para visualizar as contribucións realizadas polas mulleres ao longo da historia, o centro desenvolveu unha campaña de feminización dos nomes dos seus espazos emblemáticos.

Facultade de Educación e Traballo Social obtivo o Distintivo de Igualdade o 8 de abril de 2022.

Se desexas consultar a información e os programas relacionados coa Área de igualdade da Universidade de Vigo podes acceder ao seguinte enlace:

Igualdade na Universidade de Vigo
Manual de linguaxe inclusiva

 

Enlace de igualdade

Francisco Javier Aguiar Fernández
+34 988 387 118
francisco.aguiar@uvigo.gal