O Real Decreto 1393/2007 establece que para que as personas con títulos universitarios oficiais correspondentes á anterior ordenación poidan aceder as ensinanzas de grao debe haber unha admisión previa da universidade, e ésta debe facerse dacordo á normativa que a este respecto teña a propia universidade, que deberá recoñecer ao estudantado os créditos das ensinanzas de grao do que procedan, segundo o currículo seguido.

Memorias de los cursos de adaptación a los graos

 

O título de grado obtido mediante estes cursos de adaptación non contempla a adquisición de ningunha mención. No caso de que se desexe obter unha mención específica, o alumnado deberá cursar un total de 24 créditos optativos da mención correspondente. Poderase solicitar recoñecemento de créditos no caso de que teñan superadas na titulación de acceso materias equivalentes.

 

Calendario de admisión 2019/2020

Proceso Data
Presentación de solicitudes do 10 ao 21 xuño de 2019
Listaxe provisorias de solicitudes admitidas 26 de xuño de 2019: EI | EP | ES | TS
Reclamacións do 27 ao 28 de xuño de 2019
Listaxes definitivas de solicitudes admitidas 4 de xullo de 2019: EI | EP | ES | TS
Listaxe provisorias de personas admitidas 5 de julio de 2019: EI | EP | ES | TS
Reclamaciones do 8 ao 9 de xullo de 2019
Listaxe definitivos de personas admitidas 12 de julio de 2019: EI | EP | ES | TS

 

Matrícula

Período ordinario de matrícula: do 20 ao 30 de agosto de 2019

No caso de que nun curso ponte non se matriculen todas as persoas admitidas, establecerase a posibilidade de efectuar chamamentos de matrícula cada tres días cando existan listados de espera a fin de que non queden prazas vacantes.

 

Documentación

Ademais da documentación justificativa que permita valorar a experiencia laboral e/ou os criterios específicos de selección indicados en cada caso, quen conseguira o título noutra universidade presentará:

  • Título oficial ou certificación do pago dos prezos públicos de expedición do título que dá acceso, para o seu revisión
  • Certificación académica coas cualificacións obtidas para os efectos de valoración do expediente