A Facultade de Educación e Traballo Social participa nos programas de mobilidade institucionais apoiando a saída do estudantado propio e acollendo ao estudantado externo (nacional e internacional).

O estudantado da Universidade de Vigo pode cursar parte das súas titulacións no estranxeiro a través de programas como o Erasmus, ISEP, así como beneficiarse das bolsas propias desta universidade, quen tamén pon a disposición do seu estudantado un tándem de conversa coa finalidade de fomentar a aprendizaxe de idiomas e as relacións interpersoais entre os participantes.

A Oficina de Relacións Internacionais é a encargada de coordinar, centralizar e xestionar as actividades internacionais que se desenvolven na institución, relacionadas con programas de intercambio de formación de estudantes.

Pasos para a tramitación das diferentes convocatorias

Información sobre as prácticas Erasmus+ na Universidade de Vigo

Listaxe de comprobación Erasmus+

Listaxes de seleccionados/as

Coordinadora de mobilidade

María Ainoa Zabalza Cerdeiriña
+34 988 387 263
intercambios.fets@uvigo.gal