Xornadas de acollida 2023

As clases do primeiro cuadrimestre comezarán o luns 11 de setembro.

Previamente ao comezo do curso, o mércores 6 de setembro, organizamos unha sesión orientativa para o estudantado de 1º curso.

Consulta toda a información no apartado das Xornadas de acollida

.