Eleccións a representantes de estudantes no Consello de Departamento

Publicouse a convocatoria de eleccións a representantes de estudantes no Consello de Departamento.

Segue as eleccións no apartado de Eleccións da facultade.