Eleccións á Xunta de Centro e de Titulacións

O calendario para as eleccións 2020 é o seguinte (aprobado pola Secretaría Xeral o 09/11/2020)

Data Proceso
13 de novembro de 2020 Data de exposición pública do censo electoral provisional
PDI
PAS
Alumnado XT: EP | EI | ES | TS | 3º ciclo
Do 13 ao 20 de novembro de 2020 Prazo de reclamacións ao censo e prazo de resolución
24 de novembro de 2020 Data de publicación do censo electoral definitivo | Acta
PDI
PAS
Alumnado XT: EP | EI | ES | TS | 3º ciclo
Do 25 de novembro ao 2 de decembro de 2020 Prazo de presentación de candidaturas
Modelo XF
Modelo XT
3 de decembro de 2020 Data de proclamación provisional de candidaturas
Do 4 ao 9 de decembro de 2020 Prazo de presentación de reclamacións á proclamación provisoria de candidatos e candidatas
10 de decembro de 2020 Data de proclamación definitiva de candidaturas
Do 11 ao 15 de decembro de 2020 Período da campaña electoral
16 de decembro de 2020 Xornada de reflexión
17 de decembro de 2020 Votación: Aula 3.1 de 10.00 h a 18.00 h