Equipo Decanal da Facultade de Ciencias da Educación

O Equipo Decanal do centro está composto polos seguintes membros:

Decana

Vicedecanos/as

Secretario