O Equipo Decanal do centro está composto polos seguintes membros:

Decano/a

Vicedecanos/as

Secretario/a

  • Raquel María Iglesias Domínguez