Formadas por o Coordinador/a do título, tres vogais e tres suplentes, un alumno/a da XC.

Grao en Educación Primaria

Acordados en Xunta de titulación o 08/07/2022

Membros da comisión

Ana María Iglesias Álvarez

Titulares Suplentes
David Casado Neira Stuart McNicholls
María Isabel Doval Ruiz Pedro Membiela Iglesia
María del Mar García Señorán Xosé Antón Díaz Alvarez

Alumnado

Titulares Suplentes
Álvaro Herves Fortes Chasúa González Losada

Grao en Educación Infantil

Acordados en Xunta de titulación o 08/07/2022

Membros da comisión

Isabel Mociño González

Titulares Suplentes
Beatriz Figueroa Revilla Francisco Javier García Núñez
David Álvarez García Manola Raposo Rivas
Victoria Fernández Carballo-Calero David Casado Neira

Alumnado

Titulares Suplentes
Álvaro Herves Fortes Nuel Vázquez Fuentes

Grao en Educación Social

Acordados en Xunta de titulación o 08/07/2022

Membros da comisión

María Victoria Carrera Fernández

Titulares Suplentes
Xosé Manuel Cid Fernández José María Failde Garrido
Antonio González Fernández María Lameiras Fernández
María Carmen Ricoy Lorenzo Fátima Braña Rey

Alumnado

Titulares Suplentes
Sara Martínez Carrera

Grao en Traballo Social

Acordados en Xunta de titulación o 08/07/2022

Membros da comisión

Mónica López Viso

Titulares Suplentes
Fátima Braña Rey Ana Belén Fernández Méndez
Rubén González Rodríguez Francisco Javier Aguiar Fernández
María José Vázquez Figueiredo Antón Lois Fernández Álvarez

Alumnado

Titulares Suplentes
Luis Saúl Cid Vera