Formadas por o Coordinador/a do título, tres vogais e tres suplentes, un alumno/a da XC.

Curso 21/22

Membros das Comisións

Grao en Educación Primaria

Acordados en Xunta de titulación o 14/07/2021

Ana María Iglesias Álvarez

Titulares Suplentes
Beatriz Olga Figueroa Revilla David Casado Neira
Francisco Javier García Nuñez María Isabel Doval Ruiz
Xosé Constela Vega María del Mar García Señorán

Alumnado

Titulares Suplentes
Chasúa González Losada —–

Grao en Educación Infantil

Acordados en Xunta de titulación o 14/07/2021

Isabel Mociño González

Titulares Suplentes
María del Pino Díaz Pereira Manuel Vidal López
Stuart McNicholls David Álvarez García
Javier Blanco Sierra Victoria Fernández Carballo-Calero

Alumnado

Titulares Suplentes
Nuel Vázquez Fuentes —–

Grao en Educación Social

Acordados en Xunta de titulación o 14/07/2021

María Victoria Carrera Fernández

Titulares Suplentes
María Dolores Dapía Conde Xosé Manuel Cid Fernández
Manuel Isorna Folgar Antonio González Fernández
Yolanda Rodríguez Castro María Carmen Ricoy Lorenzo

Alumnado

Titulares Suplentes
Sara Martínez Carrera Alicia González Barreiro

Grao en Traballo Social

Acordados en Xunta de titulación o 14/07/2021

Francisco Aguiar Fernández (o Decano: Xosé Manuel Cid Fernández)

Titulares Suplentes
Fátima Braña Rey Alberto Saco Álvarez
Rubén González Rodríguez Mónica López Viso
María José Vázquez Figueiredo Ana B. Méndez Fernández

Alumnado

Titulares Suplentes
Luis Saúl Cid Vera —–