Composición

Presidenta

 • Mar García Señorán

Secretario

 • Francisco Javier Aguiar Fernández

Vicedecanos

 • Xosé Manuel Cid Fernández
 • Pino Díaz Pereira
 • Ramón A. Fdez. Sobrino
 • M. Carmen Ricoy Lorenzo

Persoal docente e investigador

 • Ángeles Conde Rodríguez
 • Francisco Javier García Núñez
 • Xoan Lombardero Posada
 • Mónica López Viso
 • Pedro Membiela Iglesia
 • Manuela Raposo Rivas
 • Fátima Braña Rey
 • Isabel Mociño González

Persoal de administración e servizos

 • Juan José Lorenzo Fungueiriño
 • Víctor M. Gil Lamas

Estudantado

 • Cristina Sánchez Martínez
 • Sara Martínez Carrera
 • Invitado: Alexo Breogán Riobóo Lois