Aprobada en Xunta de Centro do 08 de xullo de 2021

Composición

Presidente

  • Xosé Manuel Cid Fernández (Decano)

Coordinación de TFG de Educación Infantil

  • María del Pino Díaz Pereira

Coordinación de TFG de Educación Social

  • Antonio González Fernández

Coordinación de TFG de Educación Primaria

  • Stuart McNicholls

Coordinación de TFG de Traballo Social

  • Rubén González Rodríguez

Alumnado (1)

  • Álvaro Hervés Fortes

PAS (1)

  • Raquel María Iglesias Domínguez