Xornada: Persoas con discapacidade visual, da formación técnica a atención humana

Estas xornadas formativas, que forman parte do proxecto aprendizaxe servizo educa para a diversidade transforma a sociedade, teñen como cometido proporcionar coñecementos e fomentar
actitudes que contribuían a construír un mundo máis xusto que reduza as desigualdades a acabe coas fendas do benestar e das desigualdades asociadas a diversidade funcional (Obxectivo ODS.10).