I Xornada de Educación vial: desenvolvemento, autonomía persoal e convivencia