Conferencia: o novo marco xurídico de España sobre a memoria democrática