O mestrado nace co obxectivo de analizar os desafíos actuais das cidades e as súas respectivas respostas para transformalas en cidades sostibles, intelixentes, eficientes, resilientes e inclusivas

O título, que xorde no marco do proxecto Universidade sem Fronteiras (UNISF), ofrece un amplo coñecemento dos problemas urbanos contemporáneos, das dúas diversidades, evolucións e posibles solucións, así como de políticas, plans e intervencións, adquirindo competencias profesionais avanzadas para intervir ben en institución públicas ou en empresas privadas implicadas no desenvolvemento do territorio.

Páxina web do título

 

Información de interese

  • Prazas: 6
  • Tipo de ensino: semipresencial
  • Periodicidade da oferta: anual
  • Duración: 90 créditos ECTS

 

Coordinación

Almudena Alonso Ferreiro
+34 988 387 176
almalonso@uvigo.gal

Matrícula

Área de Estudos de Posgrao
988 368 803 | 988 368 910 | 988 368 909
administracionposgrao.ourense@uvigo.es