Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Obrigatorias 120
Optativas 24
Prácticas externas 30
Traballo fin de Grao 6
Total 240

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Antropoloxía: Antropoloxía social e cultural FB 6
Ciencia política: Política e democracia FB 6
Psicoloxía: Psicoloxía básica FB 6
Fundamentos dos servizos sociais OB 6
Introdución ao traballo social OB 6
Dereito: Fundamentos xurídicos FB 6
Estatística: Estatística aplicada á investigación social FB 6
Socioloxía: Socioloxía xeral FB 6
Epistemoloxía do traballo social OB 6
Organización dos servizos sociais OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Psicoloxía: Desenvolvemento humano no ciclo vital FB 6
Conceptos, teorías e métodos en traballo social OB 6
Psicoloxía: Psicoloxía social FB 6
Servizos sociais especializados I OB 6
Psicoloxía: Métodos e técnicas de investigación social FB 6
Dereito: Dereito e traballo social FB 6
Habilidades sociais e de comunicación do traballo social OB 6
Política social OB 6
Saúde, dependencia e vulnerabilidade OB 6
Servizos sociais especializados II OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Estrutura social OB 6
Ética e traballo social OB 6
Política social europea OB 6
Proceso de planificación en traballo social OB 6
Traballo social individual e familiar OB 6
Habilidades, técnicas e instrumentos en traballo social OB 6
Políticas públicas en España OB 6
Socioloxía aplicada ao traballo social OB 6
Traballo social grupal e comunitario OB 6
Xestión de organizacións de benestar social OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Prácticas externas: Practicum OB 30
Avaliación de programas sociais OP 6
Inglés para traballadores/as sociais OP 6
Pedagoxía social para traballo social OP 6
Sistemas de benestar social comparados OP 6
Traballo social e cooperación ao desenvolvemento OP 6
Traballo social e mediación OP 6
Traballo social e ámbitos profesionais OP 6
Traballo social na incorporación social OP 6
Xénero, violencia e intervención social OP 6
Xeriatría para traballadores/as sociais OP 6
Traballo de Fin de Grao OB 6