Estudantado da UVigo opina do Grao en Traballo Social: video 1 | video 2 | video 3 | video 4

O Grao en Traballo Social capacitará o alumnado para o exercicio profesional como traballador e traballadora social. Intervirá en situacións de conflito nos diferentes ámbitos sociais dos individuos, participará na formulación e planificación de políticas, servizos e iniciativas sociais e na prevención de problemas e conflitos entre persoas e/ou colectivos.

Consulta a ficha do título

O título nas redes sociais