Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Obrigatorias 102
Optativas 36
Prácticas externas 30
Traballo fin de Grao 12
Total 240

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Filosofía: Filosofía social FB 6
Psicoloxía: Psicoloxía do desenvolvemento FB 6
Educación: Teorías e institucións educativas FB 6
Metodoloxía de investigación socioeducativa OB 6
Recursos tecnolóxicos en educación social OB 6
Antropoloxía: Antropoloxía social e cultural FB 6
Educación: Didáctica: Deseño e programación no ámbito socioeducativo FB 6
Educación: Educación permanente FB 6
Educación: Historia da educación social FB 6
Educación: Pedagoxía social FB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Psicoloxía: Psicoloxía social FB 6
Socioloxía: Socioloxía da educación FB 6
Diagnóstico e análise de necesidades socioeducativas OB 6
Educación social no sistema educativo OB 6
Xénero e educación social OB 6
Educación de persoas adultas OB 6
Educación para o lecer e o tempo libre OB 6
Estratexías de aprendizaxe en contextos socioeducativos OB 6
Habilidades sociais en educación social OB 6
Intervención socioeducativa para a inclusión social OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Intervención socioeducativa na infancia e adolescencia en situación de risco social OB 6
Mediación en conflitos e situacións de violencia OB 6
Programas de animación sociocultural OB 6
Avaliación de programas socioeducativos OP 6
Intervención en saúde e educación social OP 6
Investigación-acción na práctica socioeducativa OP 6
Socioloxía do consumo e identidades culturais OP 6
Iniciación na práctica profesional OB 6
Prácticas externas: Practicum I OB 12
Dinámica de grupos e intervención psicosocial comunitaria OP 6
Educación ambiental para o desenvolvemento sostible OP 6
Educación intercultural e para a paz OP 6
Xerontoloxía e educación social OP 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Educación e animación sociolaboral OB 6
Intervención socioeducativa nas condutas aditivas OB 6
Intervención socioeducativa no ámbito familiar OB 6
Discapacidade e educación social OP 6
Educación social nos servizos sociais OP 6
Programas de educación social na terceira idade OP 6
Sexualidade e saúde OP 6
Prácticas externas: Practicum II OB 18
Traballo de Fin de Grao OB 12