Universidade responsable: Universidade de Vigo
Código RUCT: 2501203
Centro responsable e onde se imparte: Facultade de Educación e Traballo Social
Campus de Ourense
Coordinación do título: Consulta Coordinación
Rama de coñecemento: Xurídico-Social
Nº de créditos: 240 ECTS
Duración: 4 anos
Plan de estudos: Consulta o Plan de estudos
Data de verificación: 06/07/2009
Curso de implantación: 2009/2010
Data de acreditación: 15/09/2017
Profesión regulada: Non é o caso
Mencións: Non existen
Tipo de ensino/modalidade: Presencial
Nº prazas de novo ingreso: 75
Idioma no que se imparte o título: Galego, Castelán e
Inglés/Francés nas materias de idiomas
Profesións para as que capacita: Consulta a ficha do título
Criterios de acceso e admisión: Consulta Acceso e admisión
Perfil de ingreso recomendado: Consulta Acceso e admisión
Normativa de permanencia: Normativa da UVigo
Normativa transferencia e recoñecemento créditos: Normativa da UVigo
Memoria do título: memoria vixente