Estudantado da UVigo opina do Grao en Educación Social: video 1 | video 2 | video 3

O propósito fundamental deste grao é formar profesionais capaces de xerar contextos educativos e accións mediadoras que permitan a incorporación das persoas obxectivo ás diversas redes sociais, así como a súa promoción cultural e social mediante accións socioeducativas, tanto preventivas como de intervención.

Dotará o estudantado da formación e as ferramentas necesarias para desempeñar profesionalmente as actividades enumeradas.

Consulta a ficha do título