Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 60
Obrigatorias 102
Optativas 24
Prácticas externas 48
Traballo fin de Grao 6
Total 240

 

Mencións que se ofertan no centro

  • M1: Mención en Educación Especial
  • M2: Mención en Linguas Estranxeiras
  • M3: Mención en Afondamento Curricular

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Fundamentos didácticos e organizativos do ensino FB 6
Teoría e historia da educación FB 6
Psicoloxía do desenvolvemento de 6 a 12 anos FB 6
Sociedade, cultura e pensamento FB 6
Socioloxía da educación FB 6
Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria FB 6
Novas tecnoloxías aplicadas á educación primaria FB 6
Historia do presente FB 6
Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe e os trastornos do desenvolvemento FB 6
Psicoloxía da educación: Procesos de aprendizaxe escolar FB 6
Materia Tipo Cuad ECTS
Aprendizaxe e desenvolvemento da motricidade na educación primaria OB 6
Ciencias experimentais OB 6
Lingua española OB 6
Matemáticas e a súa didáctica I OB 6
Xeografía OB 6
Didáctica das artes plásticas e visuais OB 6
Didáctica das ciencias experimentais I OB 6
Expresión e linguaxe musical OB 6
Lingua galega OB 6
Matemáticas e a súa didáctica II OB 6
Materia Tipo Cuad ECTS
Didáctica da lingua e literatura: Galego OB 6
Didáctica das ciencias experimentais II OB 6
Didáctica das ciencias sociais OB 6
Innovación e investigación didáctica OB 6
Lingua francesa e a súa didáctica OB 6
Didáctica da lingua e literatura: Español OB 6
Lingua inglesa e a súa didáctica OB 6
Educación física e a súa didáctica na educación primaria OB 6
Lingua e literatura: Galego OB 6
Lingua e Literatura: Español OB 6
Educación ambiental para o desenvolvemento M3 6
Educación artística M3 6
Ética e deontoloxía profesional M3 6
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral M1 6
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo M1 6
Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual M1 6
Lingua estranxeira a través das novas tecnoloxías M2 6
Situacións de comunicación en lingua estranxeira M2 6
Idioma estranxeiro M2 6
Materia Tipo Cuad ECTS
Literatura infantil e xuvenil M3 6
Recursos para o ensino das matemáticas M3 6
Lingua estranxeira a través da literatura infantil M2 6
Didáctica da lingua estranxeira M2 6
Bases pedagóxicas da educación especial M1 6
Aspectos didácticos e organizativos da educación especial M1 6
Introdución ao feito relixioso e a cristián OP 6
Practicum OB An 48
Traballo Fin de Grao OB 6