Estudantado da UVigo opina do Grao en Educación Primaria: video 1 | video 2

Este título presenta como obxectivos fundamentais a formación psicopedagóxica, lingüística, sociolóxica, científica, tecnolóxica, artística e axiolóxica do futuro profesorado de educación primaria, titulación con longa tradición e interese tanto no noso entorno como no conxunto do país.

Consulta a ficha do título