O Plan de Acción Titorial (PAT) da Facultade de Ciencias da Educación recolle un conxunto de actuacións destinadas a favorecer a integración do estudantado na vida universitaria e atender as súas necesidades formativas e informativas.

A existencia do PAT supón superar o modelo especificamente académico, só preocupado pola transmisión de coñecementos, e apostar por un modelo educativo en que conflúen ademais funcións socio educativas, baseadas en relacións recíprocas e interaccións titor/a-estudante, estudante-estudante etc.; apóstase, en definitiva, polo desenvolvemento persoal, ademais do académico.

 

PAT curso 2019/2020

Coordinación do PAT

Ana María Iglesias Álvarez
+34 988 387 146
anaiglesias@uvigo.es

 

Cursos anteriores

Asignación de persoal titor – Educación Infantil
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Asignación de persoal titor – Educación Primaria
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Asignación de persoal titor – Educación Social
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Asignación de persoal titor – Traballo Social
2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015

Informe de avaliación do PAT
2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013