MODALIDADE: Virtual

Ver en UVigoTV

Dadas as inquietudes e dúbidas que comunmente xera esta materia no alumnado, tratarase de ofrecer unhas orientacións xerais que faciliten a elección da modalidade, o deseño e o desenvolvemento do TFG e que contribúan a superar con éxito esta materia. Para conseguilo proporcionarase: a) información sobre as modalidades de traballo para axudar na elección destas, en función da temática abordada e de acordo coas súas habilidades e competencias, e b) pautas sobre os trámites administrativos e procedementos formais para a presentación e defensa.

Datas/horario da formación

Educación Infantil
2, 3, 4, 9, 10 e 11 de febreiro de 2021 de 16.00 a 18.30 h
Debe asistirse á sesión que corresponda por apelido (consultar horarios de 4º curso-segundo cuadrimestre).
Educación Primaria
2, 3, 4, 9, 10 e 11 de febreiro de 2021 de 17.30 a 20.00 h
Debe asistirse á sesión que corresponda por apelido (consultar horarios de 4º curso-segundo cuadrimestre).

 

Lugar (Aula Virtual)

Aula virtual “Máster Dificultades”
Contrasinal de acceso do estudantado: 7K43kCMf

Docentes encargados

Mar García-Señorán
Ángeles Conde Rodríguez

+info: msenoran@uvigo.es e angelesconde@uvigo.es

Datas/horario da formación

Venres, 5 de febreiro de 2021, de 11.00 a 14.00 h

Lugar (Aula Virtual)

Sala 1157
Contrasinal de acceso do estudantado: BU2GztjL

Docentes encargados

Antonio González Fernández

+info: aglez@uvigo.es

Datas/horario da formación

Xoves, 4 de febreiro de 2021
De 09.30 a 11.30 h: de Ahlioui Fathallah a Mouriño Pinal
De 12.00 a 14.00 h: de Ogando Fernández a Vieira González

Lugar (Aula Virtual)

Aula virtual “TFG-2”
Contrasinal de acceso do estudantado: hjD2SsHt

Docentes encargados

Rubén González Rodríguez

+info: rubgonzalez@uvigo.es


Breve descrición dos contidos do curso

  • Procedementos de solicitude para a presentación e defensa do Traballo Fin de Grao a través da secretaria virtual.
  • Cronograma das distintas convocatorias, criterios de avaliación e de revisión de traballos.
  • Tipoloxías de traballos (de investigación teórica, de investigación empírica e profesionalizante). Características de cada modalidade, estrutura e contidos que deben abordarse en cada apartado.
  • Cuestións de formato e forma relacionadas con normas de escritura académica, como o citado, referencias e o problema do plaxio.