Ver en UVigoTV

Dadas as inquietudes e dúbidas que comunmente xera esta materia no alumnado, tratarase de ofrecer unhas orientacións xerais que faciliten a elección da modalidade, o deseño e o desenvolvemento do TFG e que contribúan a superar con éxito esta materia. Para conseguilo proporcionarase: a) información sobre as modalidades de traballo para axudar na elección destas, en función da temática abordada e de acordo coas súas habilidades e competencias, e b) pautas sobre os trámites administrativos e procedementos formais para a presentación e defensa.

Datas/horario da formación

Educación Infantil
1, 2, 3, 8, 9 e 10 de febreiro de 2022 de 16.00 a 18.30 h
Debe asistirse á sesión que corresponda por apelido (consultar horarios de 4º curso-segundo cuadrimestre).
Educación Primaria
1, 2, 3, 8, 9 e 10 de febreiro de 2022 de 17.30 a 20.00 h
Debe asistirse á sesión que corresponda por apelido (consultar horarios de 4º curso-segundo cuadrimestre).

 

Lugar

Educación Infantil: aula 0.10
Educación Primaria: aula 0.1

Docentes encargados

Mar García-Señorán
Ángeles Conde Rodríguez

+info: msenoran@uvigo.es e angelesconde@uvigo.es

Datas/horario da formación

Mércores, 2 de febreiro de 2022
De 10.00 a 12.00 h: desde o inicio da lista a Nogueira Gómez
De 12.30 a 14.30 h: de Otero Gómez ao final da lista

Lugar

Aula 0.10

+info: aglez@uvigo.es

Datas/horario da formación

Luns, 31 de xaneiro de 2022
De 09.00 a 11.00 h: de Alfonso Castro a González Pazos
De 11.00 a 13.00 h: de González Vázquez a Viñas Villaverde

Lugar

Aula 0.10

+info: rubgonzalez@uvigo.es


Breve descrición dos contidos do curso

  • Procedementos de solicitude para a presentación e defensa do Traballo Fin de Grao a través da secretaria virtual.
  • Cronograma das distintas convocatorias, criterios de avaliación e de revisión de traballos.
  • Tipoloxías de traballos (de investigación teórica, de investigación empírica e profesionalizante). Características de cada modalidade, estrutura e contidos que deben abordarse en cada apartado.
  • Cuestións de formato e forma relacionadas con normas de escritura académica, como o citado, referencias e o problema do plaxio.