MODALIDADE: Virtual

Ver en UVigoTV

Axudar a mellorar as capacidades comunicativas. Coñecer as claves e as técnicas para falar de modo eficaz en público. Descubrir ferramentas para unha boa e exitosa comunicación.

Datas/horario da formación

7 e 14 de maio de 12.00 a 13.30 h

Lugar (Aula Virtual)

Sala de Estudantes
Contrasinal de acceso do estudantado: R4wQYt7y

Docentes encargados

Elena Seijo Lores

+info: seijocanle@yahoo.es


Breve descrición dos contidos do curso

  • Respiración e relaxación mental e corporal.
  • Vocalización e dicción.
  • Liña melódica da frase. Velocidade e ton do discurso.
  • Proxección vocal.
  • Comunicación expresiva: posición corporal, mirada, sorriso…
  • Naturalidade versus artificialidade.