MODALIDADE: Virtual

Ver en UVigoTV

As axudas visuais son un dos múltiples factores a ter en conta na defensa do TFG. Crear un bo apoio visual para a presentación do TFG é fundamental, xa que favorece a atención da audiencia, así como a comprensión da mensaxe.

Apoiar a nosa defensa do TFG con axudas visuais permite amosar datos relevantes, transmitir ideas e información clave, así como evidenciar a capacidade de análise e síntese e aproveitar a potencialidade de expresarse en múltiples linguaxes.

Datas/horario da formación

21 e 28 de maio, de 12.00 a 13.30 h

Lugar (Aula Virtual)

Despacho Virtual Prof. Almudena Alonso Ferreiro (SALA 51)
Contrasinal de acceso do estudantado: 3ECBfAka

Docentes encargados

Almudena Alonso Ferreiro

+info: almalonso@uvigo.es


Breve descrición dos contidos do curso

  • Estrutura dunha presentación multimedia.
  • Que incorporar e como na presentación multimedia.
  • Principios para o deseño dunha presentación multimedia.
  • Ferramentas tecnolóxicas para a creación de presentacións multimedia.