O TFG debe ser un traballo persoal no que o estudantado constrúa un discurso propio. Cando se empreguen ideas ou palabras doutra autoría acreditarase explicitamente a súa procedencia

O estudantado pode elixir entre tres posibilidades á hora de enfocar e estruturar o TFG:

  • Opción profesionalizante
  • Opción de investigación empírica
  • Opción de investigación teórica

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2019/2020

Normativas do TFG

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude * e Depósito ** Defensa
Fin de carreira 18/09/2019 – 19/09/2019 26/09/2019
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Adiantada 12/02/2020 – 13/02/2020 21/02/2020
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Xuño 20/06/2020 – 21/06/2020 25/06/2020
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Xullo 18/07/2020 – 19/07/2020 20/07/2020
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS

* A través da Secretaría Virtual da UVigo
** Na Secretaría Virtual da UVigo e en FaiTIC

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Grao en Educación Infantil

Mª del Pino Díaz Pereira
+34 988 387 187
pinod@uvigo.es

Grao en Educación Primaria

Stuart McNicholls
+34 988 387 186
stuart@uvigo.es

Grao en Educación Social

Xosé Manuel Cid Fernández
+34 988 387 129
xcid@uvigo.es

Grao en Traballo Social

Rubén González Rodríguez
+34 988 387 128
rubgonzalez@uvigo.es