O TFG debe ser un traballo persoal no que o estudantado constrúa un discurso propio. Cando se empreguen ideas ou palabras doutra autoría acreditarase explicitamente a súa procedencia

O estudantado pode elixir entre tres posibilidades á hora de enfocar e estruturar o TFG:

  • Opción profesionalizante
  • Opción de investigación empírica
  • Opción de investigación teórica

Normativas do TFG

 

Traballo Fin de Grao – Curso 2023/2024

Programa de actividades de apoio para a realización do TFG

Este programa de actividades pretende apoiarte neste proceso mediante SEIS ACCIÓNS FORMATIVAS de carácter práctico enfocadas a cada unha destas competencias.

O programa é flexible e poderás matricularte naquelas accións/cursos que consideres máis necesarios ou interesantes.

Ir ao apartado

 

Calendario de defensa do TFG

Convocatoria Solicitude * e Depósito ** Defensa
Fin de carreira 17-18/10/2023 23/10/2023
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Adiantada 16/02/2024 23/02/2024
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Xuño 18/06/2024 24-25/06/2024
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS
Xullo 17/07/2024 22-23/07/2024
Horario e tribunais:
EI | EP | ES | TS

* A través da Secretaría Virtual da UVigo
** Na Secretaría Virtual da UVigo e en FaiTIC

 

Coordinación do Traballo Fin de Grao

Grao en Educación Infantil

Mª del Pino Díaz Pereira
+34 988 387 187
pinod@uvigo.es

Grao en Educación Primaria

Stuart McNicholls
+34 988 387 186
stuart@uvigo.es

Grao en Educación Social

Antonio González Fernández
+34 988 387 110
aglez@uvigo.es

Grao en Traballo Social

Rubén González Rodríguez
+34 988 387 128
rubgonzalez@uvigo.es