Trabada Crende

Profesor/a asociado/a

Área de Socioloxía
Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta soto, Despacho 11/13
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 287
xose.elias.trabada.crende@uvigo.gal

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01105 | Socioloxía: Socioloxía da educación

Grao en Educación Social

O05G130V01904 | Socioloxía do consumo e identidades culturais

2º cuadrimestre