Alfonso Gil

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Psicoloxía Evolutiva e da Educación
Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 12
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 124
soalgi@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01104 | Dificultades de Aprendizaxe e Estratexias Cognitivas
O05M053V01109 | Métodos e Deseños de Investigación en Psicoloxía Educativa

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01903 | Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual

Grao en Educación Primaria

O05G120V01981 | Prácticas externas: Practicum
O05G120V01931 | Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual

Máster Universitario en Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos

O05M053V01203 | Dificultades de Aprendizaxe, CI e Enriquecemento Instrumental

 

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

Liñas de TFG

  • Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe na educación Infantil (EI)
  • Prevención e tratamento das dificultades de aprendizaxe na educación Primaria (EP)

Investigación

Grupo de investigación

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

Liñas de investigación

  • Dificultades de aprendizaxe e procesos cognitivos PASS
  • Expectativas académicas dos estudantes de Ensino Superior