Vázquez Rodríguez

Profesor/a asociado/a

Área de Didáctica da Lingua e a Literatura
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 15
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 203
savazquez@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01508 | Aprendizaxe da lingua estranxeira: Francés

Grao en Educación Primaria

O05G120V01505 | Lingua francesa e a súa didáctica

2º cuadrimestre

 

Investigación

Grupo de investigación

Lingua e Texto

Liñas de investigación

  • Didáctica de FLE