Martínez Carrera

Externo

Área de Didáctica e Organización Escolar
Departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 283
smartinez@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01105 | Recursos tecnolóxicos en educación social

2º cuadrimestre

 

Investigación

Grupo de investigación

Investigación en Contextos Educativos e Socioeducativos

Liñas de investigación

  • Uso das TIC en educación
  • TIC para a atención á diversidade
  • Dispositivos móbiles en contextos socio-educativos