Martínez Román

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta baixa, Despacho 7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 185
rosana.mr@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos

O05M138V01109 | Xénero e educación

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01204 | Educación: Teoría e institucións contemporáneas da educación

Grao en Educación Social

O05G130V01204 | Educación: Historia da educación social
O05G130V01601 | Iniciación na práctica profesional