Rodríguez Rivera

Contratado/a predoutoral UVigo

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 1
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 283
paula.rodriguez.rivera@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01503 | Programas de animación sociocultural

2º cuadrimestre