Blanco Pardo

Contratado/a FPU

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta soto, Despacho 3-5-7
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 138
nazaret.blanco@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01911 | Programas de educación social na terceira idade

2º cuadrimestre