Yebra Ferro

Profesor/a asociado/a

Área de Didáctica das Ciencias Experimentais
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Laboratorio CC.NN.
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 327
yebrama@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01502 | Didáctica das ciencias experimentais II

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza