González Vázquez

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Filoloxía Galega e Portuguesa
Departamento de Filoloxía Galega e Latina

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 28
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 120
mercedes@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01201 | Comunicación: Lingua galega

Grao en Educación Primaria

O05G120V01602 | Lingua e literatura: Galego