Valente Da Silva Couto

Profesor/a axudante doutor/a

Área de Didáctica da Matemática
Departamento de Matemáticas

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 2, Planta 2, Despacho 28
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 120
mvalente@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01304 | Matemáticas e a súa didáctica I

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01911 | Didáctica das matemáticas para a educación infantil

Grao en Educación Primaria

O05G120V01405 | Matemáticas e a súa didáctica II
O05G120V01911 | Recursos para o ensino das matemáticas