Ferreiro González

Profesor/a asociado/a

Área de Teoría e Historia da Educación
Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
maferreiro@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

2º cuadrimestre

Grao en Educación Social

O05G130V01203 | Educación: Educación permanente