Llantada Díaz

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Filoloxía Inglesa
Departamento de Filoloxía Inglesa, Francesa e Alemá

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 5
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 174
fanny.llantada@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01501 | Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés

Grao en Educación Primaria

O05G120V01507 | Lingua inglesa e a súa didáctica

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01932 | Idioma estranxeiro II: Inglés
O05G110V01940 | Didáctica da lingua estranxeira: Inglés
O05G110V01406 | Idioma estranxeiro I: Inglés

 

Titorías

1º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Xoves: de 10:30 a 12:30, Facultade Educaci?n, pavill?n 1, segundo piso, despacho 3, Facultade de Educación e Traballo Social

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.

 

2º cuadrimestre

Titorías presenciais
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario fixo coa seguinte programación:
– Xoves: de 11:00 a 13:00, Facultade Educaci?n, pavill?n 1, segundo piso, despacho 3, Facultade de Educación e Traballo Social

Titorías presenciais concertadas
O docente ten unha oferta de titorías presenciais en horario concertado. Para concertar unha cita podes facelo dende a túa Secretaría en liña.