Carpena Rodríguez

Axuda Predoutoral Xunta

Área de Nutrición e Bromatoloxía
Departamento de Química Analítica e Alimentaria

Información de contacto

Facultade de Ciencias
Edificio Politécnico

As Lagoas, s/n
32004 Ourense
mcarpena@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01302 | Ciencias experimentais

2º cuadrimestre