Fernández Vázquez

Profesor/a contratado/a de substitución

Área de Didáctica da Lingua e a Literatura
Departamento de Didácticas Especiais

Información de contacto

Facultade de Educación e Traballo Social
Pavillón 1, Planta 2, Despacho 5
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 293
maria.mar.fernandez.vazquez@uvigo.es

Breve CV

Profesora Contratada Interina na Universidade de Vigo. Doutora en Estudos da Literatura e da Cultura, Licenciada en Filoloxía Hispánica e en Filoloxía Románica e Diplomada en Estudos Avanzados pola Universidade de Santiago de Compostela. Imparte docencia nos graos de Educación Primaria e de Educación Infantil. Colaboradora en proxectos do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, do ICE da USC e do grupo de investigación LITER21 da USC. Os seus ámbitos de investigación son a Literatura Infantil e Xuvenil galega e castelá, a Literatura de adultos galega e castelá e as colaboracións en prensa de autores clásicos contemporáneos. As súas liñas de investigación atenden os autores clásicos contemporáneos (Valle Inclán, Cela e Carlos Casares), autoras e autores galardoados con premios destacados, e novas voces literarias. Estas figuras son estudadas desde a teoría literaria, o comparatismo, a crítica literaria, a historiografía literaria, a educación literaria e artística, as lecturas visuais e textuais, os paratextos e a recepción.

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Educación Primaria

O05G120V01506 | Didáctica da lingua e literatura: Español

2º cuadrimestre

Grao en Educación Infantil

O05G110V01404 | Didáctica da lingua e a literatura infantil

 

Investigación